Søndagsbladet for 2. søndag i det alminnelige kirkeår