I fellesskap gjennom fastetiden – Vinden blåser dit den vil

Dagens meditasjon av en lektor

Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men hvor den kommer fra og hvor den blåser hen, det vet du ikke. Og slik er det også med dem som blir født av Ånden. (Joh 3,8)

Som gammel anestesi- og intensiv sykeleier er jeg vant til at mennesker «mister pusten» i forbindelse med hjertestans, ulykker, blødninger, ødelagte lunger, kols, astma osv. Og jeg vet hvordan jeg best kan hjelpe pasienten. 40 års praksis i full stilling har lært meg det.

Pneuma, – her har man et og samme begrep for vind, luft, ånd, pust, lunger, ånde.

Uten lunger intet liv
Uten luft ….
Uten pust ….
Uten ånd …
Så grunnleggende er det!

Vind / luft er vanskelig å fange – stenge inne.

Det er absolutt livsviktig og allikevel ikke noe håndfast eller synlig.

På samme måte som ånden ikke er synlig eller håndfast, men absolutt livsviktig.

For å merke en vind / ånd må man være helt stille, da kan man fange den i et øyeblikk, – før den farer videre.