I fellesskap gjennom fastetiden – Bygg på fast grunn

Dagens meditasjon – temaet for kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 5. mars

Velsignet være den som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt.
(Jer 17, 7-8)

Dagens lesning gir oss et hint hvor vi kan finne styrke i vanskelige tider.

Som treet som strekker sine røtter mot bekken, kan jeg strekke meg ut i bønn mot Gud, kilden av kjærlighet og barmhjertighet. Kan jeg fornemme at Gud har hjulpet meg gjennom det siste året som var preget av isolasjon og ensomhet? Har jeg opplevd at Gud hjelper meg når ulykken rammer? Var det lysglimt i hverdagen, gullkorn, som har gitt meg håp, mot og styrke? Kan jeg være takknemlig for noe jeg har erfart eller lært i dette året?

I år er det kvinnene fra Vanuatu som har forberedt årets bønnedag på fredag 5. mars. Bønnedagen bidrar til å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. Den forbinder oss med våre søsken rundt om i verden.

Vanuatu ligger i den sørlige delen av Stillehavet, ca 1800 km øst for Australia. Republikken består av 83 øyer med tropisk eller subtropisk klima. Øyene ligger på grensen av en jordplate og blir regelmessig truffet av jordskjelv. Kristendommen er den dominerende religionen – i dens mange denominasjoner.

Se videoen med bønnedagens gudstjeneste her. En av menighetens medlemmer, Liv Guntvedt, sitter i bønnedagens komité og deltar i gudstjenesten.