I fellesskap gjennom fastetiden – Så høyt elsket Gud verden…

Dagens meditasjon på søndag Lætare – Gled dere!

Søndagens evangelium – det glade budskap:
Gud sendte sin Sønn for at verden skulle bli frelst ved ham

På den tid sa Jesus til Nikodemos: «Som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli løftet opp – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie. Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds enbårne Sønns navn. (Joh 3,14-18)

Gled dere!
roper liturgien til oss –
uten hensyn
hva slags stemning som rår
den 14. mars 2021.

Mye taler imot
gleden…
Når egne krefter svikter
trengs det tro.
Bærer den? Hvis ikke?


Siste hjelp: Om natten
finne veien til Jesus,
høre som Nikodemus:
Gud elsker verden grenseløst –
ingen skal gå tapt.

Tro som tar det for sant
kan holde ut under korset.
(Rica E. Friedberg)

Bilde: Nikodemus hos Kristus, maleri av Crijn Hendricksz Volmarijn (1616-1645), scripturerevealed.com