I fellesskap gjennom fastetiden – “Det skje meg” – “Fiat”

Dagens meditasjon på høytiden for Herrens Bebudelse

Engelen sa: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det hellige barn du føder, kalles Guds Sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.» Maria svarte: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
(Luk 1, 35-38, hele dagens evangelium Luk 1,26-38)

Bilde: Bebudelsen, Fra Angelico (ca 1395 – 1455), fresko i klosteret San Marco, Firenze

Bebudelse: å bringe bud om noe. Før het dagen ‘Annuntiatio Beatæ Maria Virginis’, forkynnelsen for den salige jomfru Maria, eller ‘Conceptio Christi’, Kristus’ unnfangelse. I Den norske kirken brukes navnet Maria bebudelse.

For fem dager siden (19. mars) har vi hørt om hvordan Gud forbereder Josef på Jesu fødsel. Josef har nøkkelrollen som ‘far’ til Jesus. Den andre nøkkelrollen har Maria, en ca. 14 år gammel pike. I dagens evangelium hører vi at erkeengel Gabriel er på besøk hos Maria. Navnet Gabriel betyr budbringer. Og for et budskap han har fra Gud: Maria skal føde Guds sønn. For en forkynnelse! Det er jo egentlig ikke til å tro!

Som Josef med sin mot og ydmykhet er et stort forbilde for oss, så er det også den unge Maria med sin lydhørhet og tillitt. Hun stiller kun ett spørsmål: «Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann?» Et rent ‘praktisk’ spørsmål: Hva må til for at jeg kan bli gravid? Hun viser allerede her at hun er iforstått med Guds plan, at hun vil stille seg til Guds rådighet.

Les mer her