I fellesskap gjennom fastetiden – Gud tror på kjærlighet…

… menneskene tror på makt. Dagens meditasjon over dagens evangelium Joh 11,49-52

Kaifas, som var yppersteprest det året, sa da til yppersteprestene og fariseerne: «Dere skjønner da ingenting. Men kan dere ikke innse at det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne?» Dette sa han ikke av egen drift; det var som yppersteprest han profeterte at Jesus skulle dø for folket; og ikke for folket alene, men for å samle til ett alle de Guds barn som var spredt omkring.

Evangelisten Johannes bruker ypperstepresten Kaifas for å gi en teologisk tolkning for Jesu voldelige og skamfulle død. “Det er langt bedre at én mann dør for folket, enn at hele nasjonen går til grunne.» Jesus dør for oss alle!

Kanskje er det ikke først og fremst at Kaifas frykter for nasjonen, men for sin egen makt og innflytelse. Jesus skal vekk, dess fortere dess bedre.

Et menneske skal dø, fordi det det rører ved andres hjerter, tanker og holdninger. Og det er en trussel for politiske og religiøse maktforhold. I Jesus har kjærlighet, barmhjertighet og mildhet kommet til verden. For de personene som sitter med makten, er nettopp dette den store utfordringen som de mener å ikke kunne ta. ‘Menneskene tror på makt, Gud tror på kjærlighet.’ (Wilfrid Stinissen)

De religiøse lederne lukker sine hjerter for Jesus som er alles frelser og helbreder. Han som er advokat til hvert eneste menneske, tvinger ingen til å tro på ham. Denne beslutningen krever frihet, fri vilje.

Engang kommer Kristus igjen og vil «stå bak ethvert menneskelig ansikt og enhver menneskelig skjebne og gi det sitt evige mål.» (Romano Guardini)