I fellesskap gjennom påsketiden – En må adlyde Gud fremfor mennesker

Refleksjon over dagens lesning Apg 5,27-33

I de dager brakte de apostlene med seg og førte dem frem for Sanhedrin. Ypperstepresten tok dem i forhør: «Vi hadde,» sa han, «gitt dere strengt forbud mot å undervise i denne mannens navn; ikke desto mindre har dere fylt hele Jerusalem med deres lære – og dertil vil dere gjøre oss ansvarlige for hans død!» Peter og apostlene svarte: «En må adlyde Gud fremfor mennesker. Våre fedres Gud har oppvakt Jesus, han som dere drepte ved å henge ham på marterpelen. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd og gjort ham til høvding og frelser, for å føre Israel til omvendelse og la det få tilgivelse for sine synder. Alt dette er vi vitner om, vi og den hellige Ånd, som Gud har gitt dem som adlyder ham.» Dette svaret gjorde dem nå fullstendig rasende, og de bestemte seg for å ta dem av dage.

Peter og de andre apostlene kjenner åpenbart ikke frykt . Til tross for at det de sier er livsfarlig. For en forskjell til natten da Jesus ble arrestert . Da flyktet alle disipler og Peter nektet tre ganger av frykt for sitt eget liv. Hanen gol som bevis på hans forråd (se også refleksjonen i forgårs, første avsnitt). Men nå bekjenner han frimodig at Jesus er frelseren og at apostlene er vitner, ‘vi og den hellige Ånd’ (!). For en forståelse av egen verdighet, for et vitnesbyrd for budskapets sannhet! «En må adlyde Gud fremfor mennesker.» Sterke ord som gjør hans motstandere rasende.

Budskapet ble første gang hørt i julenatten. Englene forkynte for hyrdene: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Jesus er regningsmannen. Dette budskapet står fast – punktum. Når de mektige griper til sine eldgamle, skitne midler av vold, tortur og henrettelse, så har apostlene Gud på sin side. Det vet de og derfor kan de forkynne sin tro og vitne frimodig om Jesus frelseren uten å være redd. Hvordan reagerer du hvis du blir utfordret til å bekjenne din tro? Kunne du bruke apostlenes ord ovenfor? Har du noen gang opplevd at du måtte adlyde Gud mer enn menneskene?