I fellesskap gjennom påsketiden – Den vise Gamaliel

Refleksjon over dagens lesning (Apg 5,34-42) – Er det av Gud, kan det ikke ødelegges

En av Rådets medlemmer reiste seg; det var en fariseer ved navn Gamaliel, lærer i Loven og en mann som hele folket så opp til. Han gav ordre om at mennene skulle føres utenfor et øyeblikk, og sa så: … Befatt dere ikke med disse menneskene, men la dem gå! For dersom det er menneskeverk, dette de har fore, da går det til grunne; men, er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Og vokt dere, så det ikke blir Gud dere en dag finner dere i strid med!»
Dette rådet vant bifall. De kalte inn apostlene, gav dem en omgang stokkepryl, forbød dem å forkynne i Jesu navn, og løslot dem så. Og apostlene forlot Sanhedrin, lykkelige over å være funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld. Og uten opphør, dag etter dag, i templet som i hjemmene, underviste de og forkynte Jesus som Messias. (Apg 5,34-35.38-42)

Historien fra i går fortsettes. Apostlene har blitt ført foran Sanhedrin, rådet av yppersteprestene og fariseerne. Peters frimodige tale i rådet blir tatt ille opp (se i går). Men nå reiser det seg en advokat blant rådmennene, en vis fariseer med navn Gamaliel som kommer med kloke råd. Resultatet blir at apostlene får de mulighetene de trenger. De blir satt fri. Stokkepryl er ille. Men siden de ikke blir dømt til døden, må og kan de nok tåle det.

Gamaliel er en autoritet. Hans ord teller. Apostlene kan puste lettet ut. De blir banket opp, men kan fortsette sin forkynnelse. Gamaliel var apostelen Paulus’ lærer. Hans visdom finnes i de mange brevene som Paulus’ har etterlatt oss. Vi befinner oss i godt selskap når vi følger Gamaliels råd.

Gud bekrefter det som tjener livet. Vi må være tålmodige og lytte etter Guds ‘ja’.

Men hva skjer med dem som volder livet skade? I Marias Magnificat hører vi at Gud ‘støter de mektige fra tronen’: Apostlene forkynner det og Kristus er selve svaret: De som ikke tjener livet, har ikke det siste ordet! Heller ikke hvis det i første omgang virker som om de vinner.