I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

Barmhjertighet

I dag er dagen for å spørre “Er jeg, som så ofte har fått ta imot Guds barmhjertighet, selv barmhjertig mot andre?” La oss ikke leve vår tro som en enveistro, en tro som bare tar imot, men aldri gir.

Som vi har mottatt barmhjertighet, la oss nå også være barmhjertige.

Pave Frans på den guddommelige barmhjertighets søndag, april 2021

Foto: catholicworldreport.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar