I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

Dagens refleksjon:
Gud gir aldri opp

Gud gir aldri opp. Du er hans hjerte nær, du som ennå ikke kjenner skjønnheten i hans kjærlighet, du som ennå ikke har tatt imot Jesus som sentrum i ditt liv, du som ikke makter å overvinne din synd.
Pave Frans, april 2021

Foto: Reuters
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar