I fellesskap gjennom påsketiden – Mine får hører på min stemme

Dagens refleksjon over Joh 10,27 – Hvilke av de mange stemmene i og rundt meg lytter jeg til?

“Jorden ville være et lykkeligere sted om menneskene hadde evnen til å sitte stille i et mørkt rom alene.”
Pensées (Tanker), Blaise Pascal (1623-1662), fransk matematiker, fysiker, filosof og troende katolikk

I det siste året har mange av oss måttet sitte mye stille innendørs – grunnet pandemien og lockdown. Mange ytre stimuli falt plutselig bort. Vi ble mye alene – konfrontert med oss selv. I en slik situasjon hører vi mange stemmer i vårt indre. Vi begynner å gruble. Ikke alle er da i stand til å omgås disse stemmene på en god og sunn måte. Vi kan bli mismodig og misfornøyd med oss selv. Andre mennesker blir gjerne stemplet som syndebukker, ansvarlig for vår elendighet.

Når vi gir etter for slike tanker og stemmer i vårt indre, så blir resultatet misnøye og ufred. Derfor er det viktig å skjelne tanker og stemmer. For det finnes ulike stemmer i oss. Da er de gode stemmene som vil bygge oss opp og bære oss gjennom livet. Og det finnes stemmer som gjør det motsatte. De plager oss, de fornedrer oss, de hisser oss opp mot andre.

Vi kan influere hvilke stemmer vi velger å lytte til. Vi kan dyrke vår evne til å høre særlig på de gode stemmene. Det kan være stemmer av mennesker som har ment det godt med oss i våre liv. En kjærlig mor eller far, besteforeldre, gode lærere eller kloke og vise venner. Det kan også være Jesu stemme, stemmen av Den gode hyrden. For å høre denne stemmen kan det være hjelpsomt å lese i evangeliene, høre det han har sagt der.

Kan jeg ta meg tid til å bli mer kjent med Jesu stemme? Gi denne stemmen større plass i mitt liv?

Dagens tanker er inspirert fra siste søndagens preken til pastor René Unkelbach, Andernach, Tyskland
Bilde: Ernst Barlach, Den lyttende (Der Hörende), Evangelische Kirche der Pfalz