I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

Hvor kan vi finne den oppstandne?

I det daglige kan vi finne den oppstandne i ansiktene til våre brødre og søstre, og fremfor alt i de fattige og de marginaliserte.

Vi vil bli overrasket over hvordan Guds storhet blir åpenbart i litenhet, og hvordan hans skjønnhet skinner frem i de fattige og de enkle.
Pave Frans, april 2021

Foto: Daniel Ibañez/CNA
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar