Nytt troskurs for oss alle – SYCAMORE

Bispedømmets kateketiske senter har i samarbeid med f. Stephen Wang og medarbeidere i England lansert et troskurs som baserer seg på 20 videoer, hver 20 minutter lang. Det formidles kunnskap, støttet av mange spørsmål som seerne blir invitert å besvare, gjerne sammen med andre troende og/eller søkende.

SYCAMORE er oppkalt etter treet som Sakkeus klatret opp på for å kunne se Jesus som skulle komme forbi det stedet. Altså et morbærtre. Kurset har dermed å gjøre med vår nysgjerrighet på Jesus, på troslivet.

Materialet er egnet til alle slags formål: Undervisning av konfirmanter, foreldre til dåpsbarn, konvertitter, andre søkende mennesker eller katolikker som ønsker å gå dypere i sin tro. Ja, det gjelder ikke bare kunnskap, altså å bruke hodet, men likeledes ånd og sjel.

Troskurset i St. Hallvard som starter opp om høsten, kommer sannsynligvis til å bruke materialet. Kanskje kan det også brukes for ulike trosgrupper i menigheten. Dere som nå har blitt nysgjerrig hva det dreier seg om, se her.