I fellesskap gjennom påsketiden – For alle er jeg blitt alt…

Refleksjon over dagens lesning Apg 16,1-10 – …for å frelse noen

I de dager kom Paulus til Derbe, og derefter til Lystra. Der var det en disippel ved navn Timotheos, hvis mor var en kvinne av jødisk tro, mens hans far var hellener; brødrene i Lystra og Ikonion gav ham det beste skussmål. Ham ville Paulus ha med videre på ferden. Av hensyn til jødene som bodde der omkring, tok han og omskar ham…
Videre drog de gjennom Frygia og Galaterlandet, efter at den hellige Ånd hadde hindret dem i å forkynne Ordet i Asia. Da de kom henimot grensen til Mysia, prøvde de å dra inn i Bitynia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov til det; de reiste da ned gjennom Mysia og kom til Troas. Om natten hadde Paulus et syn; han så for seg en mann, en makedoner, som stod og kalte på ham og bad: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Og fra dette øyeblikk søkte vi skipsleilighet til Makedonia, overbevist om at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der over.

Paulus har vunnet i striden med de jødisk-kristne misjonærene, se lesningen fra siste onsdag. Det er kun få ting som det såkalte Apostelkonsilet påla de nye kristne: ‘Hold dere borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod’ (Apg 15,20). Omskjæringen er dermed ikke forutsetning for å bli kristen.

Paulus er pragmatiker, ikke (lenger) fundamentalist. Det blir tydelig da han får en hjelper med på ferden, Timotheos. Paulus velger allikevel å omskjære ham før han fortsetter sin misjon. Paulus er ikke lenger nødt til det. Men for å ikke støte unødig jødene i områdene der han forkynner budskapet om Jesus, blir det slik. Her vises allerede Paulus’ innlevelsesevne, noe som hjelper ham å nå frem til hjertene til dem han vil kristne. Som han selv sier: «For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen» (Apg 9,22).

Videre i lesningen beskrives det hvordan den hellige Ånd leder misjonærene. Det er tett kontakt mellom Ånden og dem. Det minner om Jesu fødsel, da Josef ble veiledet hvordan å forholde seg mot Maria og Herodes. Det skjedde gjennom hans drømmer. Det samme gjelder for de tre konger som følger stjernen (se bilde fra Autun, Frankrike). Også Paulus blir veiledet gjennom sine drømmer. Det er Sannhetens Ånd som gjør seg bemerket i søvnen. Og det trengs, ikke bare for Paulus, men også for oss i dag. Kun på denne måten finner vi den riktige vei.

Et gullkorn til slutt: «Hvordan kan vi finne sannheten? En gammel jødisk visdomsord lyder slik: I en jødisk menighet ba medlemmene sin rabbi om å preke over temaet ‘sannhet’. Merkelig nok ble det en ganske kort preken. «Enhver sannhet» sa deres rabbi, «har dypest sett tre sider: min side, din side og den rette siden.» (Ruth Lapide, jødisk teolog og historiker)