I fellesskap gjennom påsketiden – Ukens pave Frans

La oss først gjøre noe for andre

Alt vi ønsker at andre skal gjøre for oss, la oss begynne med å gjøre det for dem (jfr. Matt 7,12).

Ønsker vi å bli hørt? La oss da først lytte.
Trenger vi oppmuntring? La oss gi oppmuntring.
Ønsker vi at noen skal ta vare på oss? La oss ta vare på dem som er ensomme og forlatte.
Pave Frans, mai 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar