I fellesskap gjennom kirkeåret – Hvor herlige alle hans gjerninger er!

Refleksjon over dagens lesning Sir 42,21-35 – Hvem kan bli mett av å skue hans herlighet?

Jeg vil minnes Herrens gjerninger, og det jeg har sett, vil jeg fortelle.
Ved Herrens ord er hans gjerninger blitt til.
Den lysende sol skuer ned over alt, og Herrens gjerninger er fulle av hans herlighet.
Herren har ikke gitt sine hellige makt til å fortelle om alle hans underverker,
som den allmektige Herre har grunnfestet, for at verdensaltet skulle stå fast ved hans herlighet.
Avgrunnen og hjertet har han gransket, og deres lønnlige råd kjenner han til bunns,
for Herren kjenner all viten, og han tyder tidenes tegn.
Han forkynner det som var, og det som skal komme, og avdekker sporene av det som er skjult.
Ingen tanke unngår ham, enn ikke et eneste ord er skjult for ham.
Han har satt sin visdoms store gjerninger i sin riktige orden, han som er fra evighet til evighet.
Han er hverken blitt større eller mindre, og heller ikke har han trengt til noen rådgiver.
Hvor herlige alle hans gjerninger er! Og dog kan vi bare se som en gnist av dem.
Alle disse gjerninger lever og forblir til evig tid, overalt gjør de hans vilje.
Alt er det skapt to av, det ene motsatt det annet.
Han har ikke gjort noe som er overflødig.
Det ene fremmer det annets beste, og hvem kan bli mett av å skue hans herlighet?

For en storslagen tekst! Grandios! Hvilken visdom og overflod! Ta teksten gjerne takknemlig imot. Den er en stor gave – for deg!

Tekstens skatter bør oppdages langsomt og med stor ro – som om man pakker ut en veldig verdifull gave. Forsiktig og nøye ser man på den når den omsider dukker opp av papiret.

Se på nyansene og detaljene. På denne måten vil du virkelig ‘møte’ denne teksten. Det kan være opphav til noe underfullt. Åpne derfor ørene til ditt hjerte vidt og ta imot ordene og rytmen. Nyt det.

Når du har funnet et vers som du setter særlig stor pris på, skriv den ned og ta den med gjennom din personlige hverdag. Din dag kommer til å bli helliget av verset.

Bilde: Rondane med Storronden, Rondeslottet og Høgronden (jfr Harald Sohlberg maleri ‘Vinternatt i Rondane’, Nasjonalmuseet)