I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Brødre og søstre,

Den Hellige Ånd driver oss mot enhet og samhørighet, mot et mangfoldets harmoni. Han får oss til å se på oss selv som deler av det samme legemet, som hverandres brødre og søstre. La oss se på helheten!

Pave Frans, pinsedagen 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar