I fellesskap gjennom kirkeåret – Treenighetssøndag

Dagens refleksjon: P. Ragnars preken – Vi døpes, tilgis, salves og begraves i Treenighetens navn


Kjære venner, 

I dag feirer vi Treenighetssøndag. Det er en noe tung materie å ta fatt på i dag når vi feirer vår første søndag med messer på lang, lang tid. Men selv om teologien kan være komplisert, så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå hva Treenigheten er dersom vi bruker noen bilder som er kjent for oss. For det denne høytiden inviterer oss til er å betrakte det som er et av de grunnleggende dogmene i kristendommen – og samtidig: vår tros største mysterium. Nemlig det at der er tre guddommelige personer som deler den samme ene guddommelige natur i Én sann Gud. 

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. 
Skaperen, Frelseren og Helliggjøreren. 

Selve læren om Treenigheten er noe som vi ikke finner klart og tydelig i Bibelen vår, selv om vår evangelietekst i dag er det nærmeste vi kommer. Dersom du søker på ordet «treenighet» i en online bibel vil du ikke få noen treff, men vi vet at allerede i Kirkens første tid var dette en etablert trossannhet. Dette er også en av grunnene til at alle liturgiske handlinger – personlig bønn, messe og sakramentale handlinger – alltid starter med påkallelsen av Den hellige treenighet: «I Faderens, og Sønnens og Den hellige ånds navn.» Vi døpes, tilgis, salves og begraves i Treenighetens navn. 

Les videre her