I fellesskap gjennom kirkeåret – “Gud har satt sitt segl på oss …

… og gitt oss Ånden til pant i våre hjerter” – Refleksjon over dagens lesning 2 Kor 1,18-22

Høytelskede, så sant Gud er trofast: Det språk vi har ført overfor dere, har ikke vært både ja og nei. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som vi har forkynt for dere, – enten det nå var jeg selv, Silvanus eller Timotheos, – han er jo ikke både et nei og et ja – i ham lyder Guds fulle ja! Hvert eneste av Guds løfter er blitt bekreftet i ham, – og derfor er det også ved ham at vi sier vårt «amen», Gud til ære. Og den som knytter både oss og dere fast til Kristus, den Salvede, er Gud, Gud selv har salvet oss – han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Ånden til pant i våre hjerter.

For en fin lesning fra Paulus’ andre brev til Korinterne! Paulus skriver: «I Jesus lyder Guds fulle Ja.» Dette Ja gjelder oss: «Ja, jeg elsker deg! Ja, jeg tar imot deg som du er! Ja, du er mitt barn, frykt ikke!” I Jesus har Gud bekreftet: “Slik er det. Slik er jeg, Gud, og slik er Han som jeg har sendt, Jesus Kristus. Du kan stole på det.» Og vi sier vårt «Amen» som betyr: Sånn er det. Hver gang vi sier «Amen», bekrefter vi at vi stoler på det som Gud sier til oss – i Jesus Kristus, i bibelen, gjennom medmennesker og skaperverket.

Og Gud bekrefter sin kjærlighet til oss. Det er det egentlige som skjer i Fermingens sakrament: Gud bekrefter til hver av konfirmantene at Han elsker dem. Og med å si «Amen», bekrefter konfirmantene at de stoler på det. Det er godt for alle som er konfirmert, å huske det! Igjen Paulus: «Gud selv har salvet oss – han som også har satt sitt segl på oss, og som har gitt oss Ånden til pant i våre hjerter.» Vi alle er merket med Guds segl, vi tilhører Gud! For at vi kan forstå dette store mysterium, har Gud gitt oss Ånden. Den hellige Ånd lever i være hjerter og leder oss på Guds vei.

Den hellige Ignatius av Loyola har sagt for nesten 500 år siden: Kun få av oss aner hva Gud kunne gjøre med oss, hvis vi virkelig ville overlate oss helt og holdent til Ham.

Bilde: Kirken var flott pyntet til Festen for Kristi legeme og blod siste søndag. IHS: Iesus homini salvator, oversatt fra latin: Jesus, verdens frelser.