I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

Eukaristien – kjærlighetens kilde

Eukaristien, en kjærlighetens kilde for Kirkens liv, er selve skolen for nestekjærlighet og solidaritet. De som får næring fra Kristi brød, kan ikke stille seg likegyldig overfor dem som ikke engang har sitt daglige brød.
Pave Frans, juni 2021

Foto: Catholicleader.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar