I fellesskap gjennom kirkeåret – «Gud elsker en glad giver!»

Refleksjon over dagens tekster 2 Kor 9,6-11 og Matt 6,1-6.16-18 – Rettferdighet har sin pris

Søstre og brødre, tenk på at den som sparsomt sår, han skal sparsomt høste, mens den som gavmildt sår, han skal også høste rikelig. Så må da enhver gi hva han finner for godt, men ikke tvert og tvungent, for «Gud elsker en glad giver». Og Gud har makt til å fylle dere med sin nåde i rikelig mål, slik at dere alltid og under alle forhold har alt dere trenger, og enda har rikelig til å gjøre godt med. Som det står skrevet: «Han har strødd ut, han har gitt til de fattige; hans godhet varer til evig tid.»
Han som «skaffer bonden korn til utsæd og brød til mat», han skal også skaffe dere såkorn, og la det spire og vokse, så deres godhet kan få bære rike frukter. Da blir dere selv rike i alt, og kan på alle måter vise en gavmildhet som får takken til å stige opp til Gud, når vi bærer gaven frem.

I dag har lesningen og evangeliet et felles tema, det dreier seg om å gi en gave. Hvordan vi gjør gode gjerninger, med hvilken indre holdning vi gjør det, er avgjørende – sier Jesus i bergprekenen. «Din venstre hånd skal ikke vite hva din høyre gjør.» Den som gir en gave, eller ber eller faster, for at dette skal bli sett av andre, gjør noe godt – men ikke i Guds øyne. Hvis vi gjør noe godt for å bli beundret, for å skille oss ut fra andre, for å være ‘noe bedre’, da mister vi ‘vår lønn i himmelen’.

Paulus snakker i teksten ovenfor om at vår godhet kan bære rike frukter med hjelp av Gud. Hva er disse fruktene? Det kan være mye ulikt, alt etter tid og sted. Martin Luther King kjempet mot rasisme med ikke-voldelige midler. ‘Black lives matter’-bevegelsen i dag følger opp. Greta Thunberg og ‘Fridays For Future’-bevegelsen prøver å redde klimaet. Mange engasjerer seg mot menneskehandel og tvangsprostitusjon, mot barnearbeid, misbruk og utnyttelse.

Vi alle kan uttale oss om disse gode mål. Men det bør ha konsekvenser for vår livsstil, det har sin pris! Den som er mot barnearbeid og utnyttelse kan ikke med god samvittighet kjøpe billige klær som er fabrikkert under urettferdige forhold. Den som vil redde miljøet, kan heller ikke gjøre det. Produksjonen av en eneste jeans forurenser 4000 liter vann. Den bør tenke seg om når han planlegger en reise: Kan jeg ta sykkelen, gå til fots, bruke offentlig transport? Den som uttaler seg for likestilling blant alle mennesker, kan ikke ta til motmæle når sine barn velger en partner med annen hudfarge eller etnisk bakgrunn.

Gud trenger mennesker som lar seg berøre av Hans Ånd og som berører verden ved å være Åndens redskaper.