I fellesskap gjennom kirkeåret – Fader Vår (2)

Refleksjon over Jesu bønn – fortsettelsen fra i går – “Når dere ber, skal dere ikke lire av dere en mengde ord”

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere heller ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:
Du vår Far i himlene!
La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!
Gi oss det brød vi trenger i dag.
Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.
Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt!

I går konsentrerte vi oss om forklaringen Jesus kommer med, etter å ha lært disiplene bønnen. Da lå fokuset på tilgivelse. I dag skal vi se på det som Jesus innleder med. Og deretter på hele bønnen.

Jesus kommer først med en advarsel: “Ikke lir av dere en mengde ord – for deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham.” Ja så? Gud vet hva jeg trenger allerede før jeg har bedt ham?! Det betyr egentlig at jeg ikke må konsentrere meg om det jeg trenger. Jeg er fri til å konsentrere meg om Gud. Jeg kan sette Gud sentralt i min bønn – ikke meg selv. Jo, det er også viktig, riktig og godt å fortelle Gud om hvordan jeg har det. Men jeg skal ikke bli fanget i det: ‘Ikke lir av dere en mengde ord.’ Husk, hvem du snakker med. Ta deg tid til å lytte. Du er sammen med en venn i bønnen, ikke glem det.

At Jesus tenker i de baner, blir fort veldig tydelig når vi ser på ‘Fader Vår’. De første tre bønneledd har utelukkende med Gud å gjøre. Vårt mål bør være å komme inn i Guds rike. Vår egne små og store behov og mål gjenspeiler ikke meningen med livet. Vårt livs mening er veien til og ankomsten i Guds flotte og store hjem, i paradiset. De tre første bønneledd gjør det synlig: “Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje.” Gud og Guds rike står i fokus.

For å kunne nå dette målet, tilføyer Jesus de andre bønneledd: Gi oss i dag vårt daglige brød. Her blir det tatt hensyn til alt det vi måtte trenge for å nå målet ‘Guds rike’, alt vi ville trenge på veien dit. Så kommer bønnen om tilgivelse og om å bli revet ut av den ondes makt. Her handler det om våre skyggesider, om alt som vil hindre oss på veien til Guds rike. Men også her – og kanskje spesielt her – kan vi møte Gud. Våre mørke sider trenger helbredelse og forsoning. Og det er særlig her at Gud kan og vil hjelpe oss.

Mor Teresa av Kalkutta sier: “Jesus var så sikker på at Gud elsket Ham og at Han elsket Gud at han strev uavlatelig med å gi oss en forståelse for denne Guds kjærlighet.”

Og mystikeren Julian of Norwich mener: Den største æresbevis som vi kan gi Gud, er å leve lykkelig og vel vitende om Hans kjærlighet.