I fellesskap gjennom kirkeåret – «Så vil jeg det: Bli ren!»

Refleksjon over dagens evangelium Matt 8,1-4

På den tid gikk Jesus ned fra fjellet, og store mengder fulgte med ham. Da trådte en spedalsk frem, falt ned for ham og sa: «Herre, dersom du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks var han ren og fri for sin spedalskhet. Jesus sa til ham: «Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og frembær det offer som Moses har påbudt til vitnesbyrd for dem.»

Jesus kommer ned fra fjellet hvor han har forkynt sin agenda. Nå skal den settes ut i live slik at disiplene etter hvert kan praktisere hva de nettopp har hørt. For eksempel: «Salig er de barmhjertige.» En spedalsk våger å ta kontakt. Han kommer nedenfra og kaster seg enda lenger ned da han møter Jesus. Han vet at det er strengt forbudt for ham å ferdes der de friske er. Han viser stor mot og tillit idet han sier til Jesus: «Herre, dersom du vil, kan du gjøre meg ren.» Han må regne med å bli jaget fra stedet, straffet og sperret vekk.

Men så hører han det vidunderlige svaret: «Jeg vil det: Bli ren!» Jesus viser stor og modig barmhjertighet, nekter å holde seg til reglene, rører ved den spedalske og helbreder ham. Barmhjertighet er viktigere en reglene.

Den som ble spedalsk på denne tiden, fikk en slags dødsdom. Hans liv var på en måte forbi, tok slutt. Alt som hittil hadde vært viktig og sentralt i livet, ble tatt fra vedkommende: Hjem, fellesskap og nærhet med andre mennesker. For en skjebne! Alle fremtidsperspektiver var forferdelige. Alt ble ødelagt, alle livsplaner, alle forestillinger om hvordan livet skulle utvikle seg. Hvordan kunne en slik situasjon håndteres. Hvordan kunne en slik skjebne aksepteres?

Vårt evangelium gir svar, og det passer for alle livets krisesituasjoner:
– akseptere det som har hendt
– ikke bli stående stille i det
– gå videre, gå mot en annen
– tro på at det finnes hjelp
– slutte å stille krav
– betro seg til Gud slik som en er
– være innstilt på å akseptere alt som Gud måtte ønske

Med denne agendaen kan vi overleve enhver krise som vil møte oss i livet.