“Kjekt å se dere alle igjen!”

Etter 5 års mellomrom er pastor Oddvar Moi tilbake i St. Hallvard

Vår sogneprest p. Ragnar er for tiden leirprest, og det ga anledning for vår tidligere kapellan p. Oddvar å innta alterrommet i St. Hallvard igjen – som vikar. I St. Hallvard hadde han ikke vært på fem år på en søndag. Det ble et hyggelig gjensyn for mange av oss. Han fortalte at han, siden han forlot St. Hallvard, har vikariert mye på hele Østlandet, mest på Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Hønefoss. “Hyggelig å være tilbake i St. Hallvard,” sa p. Oddvar, “og kjekt å se dere alle igjen!”

Hans preken dreide seg om kortversjonen av dagens evangelium, der den delen som vi hører om i dagens meditasjon (se nedenfor), er tatt bort. Det handler om synagogeforstander Jaïrus som ber Jesus for sin dødssyke datter på tolv år. Jesus blir med ham. Mens de ennå er underveis kommer budskap om at barnet er død. Jesus beroliger den fortvilte faren, de fortsetter veien til Jaïrus hus, og Jesus vekker jenta opp fra de døde. “Talita kum, stå opp, lille pike!” Mer trengs ikke for å hente datteren tilbake til livet. Jesus viser at han er Herre over liv og død. P. Oddvar minnet oss om de andre steder i evangeliene der Jesus vekker noen opp fra de døde: Sønnen til enken i Nain og Lasarus i Betania. Alltid er det kun korte befalinger: Stå opp, reis deg, kom ut av graven. Jesus befaler – og slik blir det. Døden har ingen makt når Jesus er til stede.