I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans, litt annerledes

Utdrag fra pavens preken på høytiden for Apostlene Peter og Paulus der de nye erkebiskopene mottar sine pallier. Et pallium er et hvitt ullbånd med seks innsydde kors, som paven overrekker nyutnevnte erkebiskoper (metropoliter). Ullet stammer fra to lam som paven velsigner på festdagen for den hellige Agnes (21. januar) året før. Palliene blir vevet av nonner i klosteret Santa Cecilia i Trastevere i Roma.

Pave Frans har fortalt de 34 erkebiskopene som han utnevnte det siste året, at kirkens pastorer «må frigjøres gang på gang fra verdslighet, åndelig ubevegelighet, tvilsomme assosiasjoner med makt og frykt for å bli misforstått. For bare en fri kirke er en troverdig kirke»

Viktige ord – som også ‘vanlige’ troende kan ta lærdom av.

Bilde: Paven med sitt pallium, domradio.de. For å se paven forfra, klikk her