I fellesskap gjennom kirkeåret – Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt

Refleksjon over dagnes lesning 1 Mos 44,18–21.23b–29; 45,1-5 – Tilgivelse på sitt beste

I de dager sa Josef til sine brødre: «Jeg er Josef! Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket stod de der foran ham. Da sa Josef til dem: «Kom nå hit til meg!» Og de kom bort til ham. «Jeg er Josef,» sa han, «deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere.» 1 Mos 45,3-5

Dagens lesning er lang (vi gjengir kun slutten) – og historien om Josef og hans brødre er enda lengre. Den er verdenslitteratur og mangler hverken spenning eller alle menneskelige gode og dårlige sider. Nobelprisvinneren Thomas Mann har skrevet en roman om denne historien, ‘Josef og hans brødre’. Den omfatter fire tykke bind. Anbefalt lesning!

Josef er sønnen til patriarken Jakob. Han er vokst opp i en flokk av tolv brødre, er nest yngst og sin fars yndling. De ti eldre brødrene er misunnelige og da muligheten byr seg, selger de Josef til en karavane som bringer Josef til Egypt. Der gjør Josef etter hvert karriere – med Guds hjelp – fra å være slave til å bli faraos høyre hånd. Det kommer en lang hungersnød, men i forveien har Josef sørget for at det finnes nok mat i Egypt. Derfor kommer hans brødre ned fra Kanaan for å kjøpe korn hos Josef som gjenkjenner dem – men ikke omvendt.

Dagens lesning beskriver en av de store høydepunktene i fortellingen. Den beretter om forsoningen mellom Josef og hans brødre. Den indre veien til forsoning fører alltid gjennom smerte, av og til bunnløs lidelse som man blir utsatt for uten forvarsel. Ofte bygger man deretter opp en indre beskyttelse, en slags mur rundt seg selv, for å ikke bli såret igjen. Denne muren må rives ned så snart det er mulig- for selv å bli fri og for å kunne møte den andre som fritt menneske. Dette gjør Josef her. Og han sier sitt til det som har hendt: «Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere.»

Ved å se tilbake på sitt liv kan Josef erkjenne det gode som har vokst ut av det onde, det katastrofale som hans brødre gjorde mot ham. Han kan tilgi av hele sitt hjerte. Ord som disse er med blant det største som har blitt sagt på denne kloden!
Bilde: Forsoning mellom Josef og brødrene, freebibleimages.com