I fellesskap gjennom kirkeåret – Jakob og hans sønn Josef møtes igjen

Refleksjon over dagens lesning 1 Mos 46,1–7.28–30 – Gud kan vende det onde til det gode

I de dager brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beer-Sjeba, ofret han slaktoffer til Isaks, sin fars, Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob!» sa han. Og Israel svarte: «Ja, her er jeg.» Så sa han: «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt; for der vil jeg gjøre deg til et stort folk: Jeg skal selv dra med deg dit ned; og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.»
Så brøt Jakob opp fra Beer-Sjeba. Israelssønnene satte faren sammen med barna og sine hustruer opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og det gods de hadde samlet i Kanaan. Og så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ætt med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele sin ætt, førte han med seg ned til Egypt.
Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Så kom de til Gosen. Da lot Josef spenne for sin vogn og drog til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om hans hals. Da sa Israel til Josef: «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.»

Igjen har Jakob en gudserfaring om natten. Som ung mann på flukt så han i en drøm stigen mellom himmel og jord (5. juli), som moden mann kjempet han med Gud en hel natt og fikk æresnavnet Israel (6. juli) og nå som gammel mann taler Gud til ham og sender ham til Egypt med hele husstanden og alt han eier. Hver gang får Jakob en spesiell velsignelse av Gud. Denne gang lover Gud å ledsage ham til Egypt. Og føre hele slekten opp derfra igjen. Det blir da Moses oppdrag mye senere.

I Egypt skal Jakob møte Josef, yndlingssønnen, igjen. Han har ikke sett denne sønnen siden han forsvant som ungdom. I alle disse år har Jakob trodd at Josef var død. For et gjensyn! Josef gråter høylytt og Jakob er så lykkelig at han sier: «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» Alle hans ønsker er oppfylt. Mer vil og kan han ikke forvente i dette livet.

Jeg blir ganske rørt når jeg leser denne historien. De to, far og sønn, som holdt så meget av hverandre, og ble skilt så tidlig på et så dramatisk vis, de to kan etter mange tunge år igjen omfavne hverandre. Men det var da også menneskelig svakhet som førte til deres adskillelse. Jakob burde nok ikke vist så tydelig at han elsket Josef mest blant sønnene. Og Josef var ung, dum og forfengelig nok til å føle seg smigret og vise det til sine søsken. Disse burde ha vært forstandige nok til å ikke reagere med en så sterk misunnelse på den yngre brorens oppførsel. De ble så hatefulle at de ønsket å drepe Josef. Kun ved en tilfeldighet overlevde han og ble solgt som slave til Egypt.

I den store forsoningen mellom brødrene (lesningen fra i går) tolker Josef disse hendelsene dithen at Gud hadde sin plan med dem. Ja vel? Har Gud en plan med alt som skjer i våre liv, uberegnelige som vi er? Jeg ville si at Gud kjenner oss og vet hva vi gjør. Og at Gud kan vende det onde til det gode. Det har Gud vist i Josefs liv og oss kristne i påskens mysterium, Jesu lidelse, død og oppstandelse. Noe bedre kunne vi ikke forvente av Gud.