I fellesskap gjennom kirkeåret – Jesu sendelse

Jesus samler mennesker rundt seg som har tillit til ham og som tror på hans budskap. De fornemmer at ‘tiden er inne’, at ‘Guds rike er nær’ og begynner å leve et nytt og bedre liv der og da, uten å vente på at et eller annet må skje før de setter i gang. Denne nye livsveien, denne nye måten og leve på, det nye levesettet, betegner Jesus som ‘Guds rike’.

Livet handler nå om gjensidige relasjoner – forsonet med Gud og forsonet med hverandre. Det blir da mulig å skape Guds rikes vidunderlige musikk som lokker og som trekker flere mennesker mer og mer til seg slik at verden blir forandret gjennom deres økende innflytelse (Bryan McLaren*)

Dette budskapet er så mye større enn det om ‘individuell frelse’. Med det siste kom vi ikke så veldig langt.

Nei, det å bli frelst, er et felles prosjekt – og alle mennesker på denne kloden er med på det!

*Brian D. McLaren, The Secret Message of Jesus: Uncovering the Truth That Could Change Everything (Thomas Nelson: 2006), 83
Bilde: Susendal, Nordland