I fellesskap gjennom kirkeåret – Jesu preken

Det glade budskap forkynt av evangelisten Matteus

I evangeliet etter Matteus begynner Jesus sin forkynnelse med oppfordringen: «Vend om!». På gresk ‘metanoeite’, (substantiv omvendelse: metanoia). Det betyr ordrett å se med andre øyne, forandre tankesettet, utvide synsvinkelen. Det innebærer en helt ny forståelse av alt som finnes.

Det er irriterende og trist at tolkningen av Jesu ord nesten overalt blir til en moralsk oppfordring. Dette kjenner vi godt: Snu! Gjør bot! Forlat dine onde veier! Igjen blir moralen satt i høysetet. Med fare for at vi gjør oss små eller piner oss selv.

Men det Jesus virkelig mener, er å forandre sinn og hjerte, gjøre en fullstendig omvendelse av bevissthet og mentalitet: Tenk annerledes, tenk større om den uendelige kjærlighetens Gud! Tenk større om deg selv som unikt menneske og som et naturens under. Tenk derfor også større om dine medmennesker (i Guds verden finnes ikke fremmede og utlendinger!). Tenk større om Guds fagre, underfulle skaperverk!

Hele bergprekenen er et strålende bevis for Jesu forståelse av hva det betyr ‘å tenke større om noe’ (se refleksjoner fra og med 6. juni 2021)

Bilde: Kristiansund i morgenlyset

Den bibelske ideen om metanoia, som stammer fra de hebraiske profetene, inkluderer alltid en holdning av tillit, slippe taket og overgi seg. Det er så mye mer enn ‘å gå i kirken’ eller følge en bestemt moralkodeks.

Jesus sier “Snu deg! Guds rike er nær” (Matt 4:17). Guds rike er her, nå, i nuet. Den kjærlige Gud som setter oss fri, er midt iblant oss. Vi må være ydmyke og tillitsfulle nok for å snu oss og se den.