I fellesskap gjennom kirkeåret – Jesu hemmelige budskap

Det glade budskap forkynt av evangelisten Markus

Markus begynner sitt evangelium med å fortelle at Jesus er Kristus, Messias og Guds sønn. Men i den første halvdelen av evangeliet (8 kapitler) er det kun de onde ånder som erkjenner hvem Jesus er (Mark 1,34; 3,11-12). I kapitel 8 bekjenner Peter at Jesus er Messias, men han forstår ikke konsekvensene av denne innsikten. Og Jesus forbyr ham og disiplene å snakke om det (Mark 8,27-30). Han forteller dem at Messias må lide og dø, men de begriper ikke det (Mark 8,31-33; 9,31-32; 10,32-34). Da Jesus blir arrestert på Oljeberget, flykter alle disiplene (Mark 14,50-52). Hos Markus er det først under korsfestelsen at noen – en romersk soldat! – erkjenner og proklamerer hvem Jesus er, nemlig Guds sønn (Mark 15,39).

Hvorfor er det slik, hvorfor vil Jesus holde hemmelig hvem han er? Forstod han ikke selv helt ut hvem han var? Ville han forhindre å bli tatt imot på feil grunnlag, var han redd for å bli kun sett på som en lege og en som gjør undre? Jesus ville sette mennesker fri, ville lede dem til større kjærlighet og medlidenhet med andre. Hans budskap er forvandlende, ikke-voldelig, men rett og slett revolusjonært. Dette budskapet ble ofte misforstått og feiltolket av de kristne lederne – eller gjemt av dem siden det kunne rokke på deres egen posisjon.

Brian McLaren skriver (se fotnoten i forgårs 21. juli): Hva, hvis Jesu hemmelige budskap åpenbarer en hemmelig plan? Hva, om han ikke har kommet for å grunnlegge en ny religion, men å begynne en politisk, sosial, religiøs, kunstnerisk, økonomisk, intellektuell og åndelig revolusjon som ville resultere i en ny verden?

Kristus spør enhver av oss: Hvem sier du at jeg er? Vi må bestemme oss hvem Kristus/Gud/den Ultimate Realiteten er for oss. Det hjelper ikke om vi tar en intellektuell avgjørelse om at Gud finnes. Det er bare ved å anerkjenne Guds aktive tilstedeværelse i oss, makten av Hans ubetingede kjærlighet, at det blir noe effekt eller revolusjon i våre liv.

Tankene er inspirert av fransiskanerpateren Richard Rohrs daglige meditasjoner (5. juli 2021, se cac.org)