I fellesskap gjennom kirkeåret – Guds rettferdighet (del 2)

Brian McLaren reflekterer over Lukas’ evangelium og Guds rettferdighet ved å granske historiene om Marias og Elisabets underfulle svangerskap (Luk 1). Han forstår disse fortellingene som en invitasjon til å bli med på et eventyr – sammen med Gud – der en annen verden blir mulig. Han skriver:

Kan det være at disse historiene skal utfordre oss til å tenke større om Gud (metanoeite: utvid din synsvinkel, se refleksjonen 22. juli), flytte grensen for vår fornemmelse om hva som er mulig og hva som ikke er mulig?

Kan vi noen gang nå en tid da sverdene blir smidd om til plogskjær (Jes 2,4)? En tid da rovdyrene ved makten – løvene – ville legge seg ned fredelig ved siden av de sårbare og fattige – lammene (jfr. Jes 11,6)? En tid da Guds rettferdighet ville strømme som en elv – til de laveste og mest ‘gudforlatte’ stedene på jorden? En tid da de sønderknuste ville bli trøstet og de fattige ville få gode nyheter?

Når du tenker: “Aldri – det er umulig!”, så må du kanskje tenke om igjen. Eventuelt er det ikke for sent at noe vakkert blir født. Kanskje det nåværende øyeblikket er svanger med muligheter som vi ikke kan se eller forestille oss?

Brian D. McLaren, We Make the Road by Walking: A Year-Long Quest for Spiritual Formation, Reorientation, and Activation (Jericho Books: 2014), 68–69. Jfr. Richard Rohrs daglige meditasjoner (6. juli 2021, se cac.org)