I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

“Det er en forskjell mellom å vite, ha kunnskap om noe, og å kjenne igjen. I hovedsak får denne forskjellen oss til å forstå at vi kan vite forskjellige ting om en person, danne oss en mening, stole på hva andre sier om den personen. Vi møter kanskje den personen nå og da i nabolaget; men alt det er ikke nok. Dette er en kunnskap som jeg ville betegne som vanlig, overfladisk og som ikke anerkjenner personens egenart og personlighet. Vi løper alle denne risikoen: vi tror vi vet så mye om en person, enda verre, vi bruker etiketter og setter personen i bås”

Pave Frans, generalaudiens 30. juni 2021