I fellesskap gjennom kirkeåret – Vi trenger den hellige Ånds ild

Brian McLaren skriver om behovet for den hellige Ånds virke i dag:

I de to årtusener siden Kristus vandret med oss ​​på denne jorden, har vi ofte prøvd å temme den hellige Ånd ved å formulere håndterbare doktriner. Vi har byttet ut Åndens ild mot isen av religiøs stolthet og byråkrati. Vi har gjort vinen om til vann, og latt vannet stå igjen og bli lunken. Kristi budskap om Guds rike hvor alle kan leve i fred og alle ting deles slik at enhver har alt som trenges til et godt liv, dette budskapet har vi gjort om til noe der vår grådighet og egoisme kan leve videre i beste velgående. Derfor er vår kristendom degenerert til et religiøst system blant andre – med alle de problemene som også finnes i andre religiøse systemer. Det kan være trangsyn, egoistisk, smålig, dømmende, kald og fiendtlig adferd, rett og slett et religiøst system som er en fiende av et lykkelig og fritt liv.

I en verden full av store utfordringer, i en tid som vår, kan vi ikke nøye oss med en tung og ubevegelig religion. Vi kan ikke prøve å sperre Ånden inn i en boks. Vi må oppleve Pinsens mektige storm. Vi trenger at hjertene våre blir tent av Åndens ild. [1]

[1] Brian D. McLaren, We Make the Road by Walking: A Year-Long Quest for Spiritual Formation, Reorientation, and Activation (Jericho Books: 2014), 205. 
Bilde: Fredsduen, katholisch.de