I fellesskap gjennom kirkeåret – “Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?”

Refleksjon over dagens evangelium Matteus 19,3-12 – Et samfunns sanne ansikt vises i hvordan det omgås kvinner

På den tid ville noen av fariseerne sette Jesus på prøve og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra opphavet av ‘gjorde dem til mann og kvinne’, og at han sa: ‘Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og knytte seg til sin hustru, og de to skal bli ett legeme?’ Altså er de ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.» De innvender: «Men hvordan kan så Moses tillate at man gir henne fri, bare ved å utstede en skilsmisseerklæring?»

Han svarer: «Om Moses tillot dere å sende deres hustruer fra dere, var det på grunn av deres opprørske hjerter. Og fra opphavet av var det ikke slik. Og det sier jeg dere, at en mann som skiller seg fra sin hustru – når det da ikke gjelder et ulovlig ekteskap – og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.» Disiplene sier da til ham: «Står saken slik mellom mann og kvinne, er det lite rådelig å gifte seg.» Og han svarer: «Ikke alle kan forstå disse ting; men noen har fått gave til det. For det er jo så, at der finnes folk som er født uskikket til ekteskap; der finnes andre, som mennesker har gjort slik; og der finnes dem som selv har valgt det slik, for himlenes rikes skyld. Den som kan, får ta det til seg!»

Mahatma Gandhi (1869-1948), som engasjerte seg for kvinnenes likestilling i India, skal ha sagt” “Et samfunns sanne ansikt vises i hvordan det omgås kvinner.” Her i Norge har vi kommet et godt stykke i retning likestilling. Men på Jesu tid i Palestina var kvinnene mennenes eiendom, de var rett og slett prisgitt sine menn, fedre og brødre – på godt og vondt. Skilsmisse betydde ofte at en kvinne var nødt til å prostituere seg for å kunne overleve. Ingen mann ville frivillig gifte seg med en fraskilt kvinne.

Når Jesus sier: «En mann som skiller seg fra sin hustru – når det da ikke gjelder et ulovlig ekteskap – og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.», så ødelegger han totalt mennenes tanke- og rettferdighetsmønstre. Og ja, selv Jesu disipler protesterer. Men for Jesus er likeverdet av mann og kvinne grunnlagt i Guds skaperverk.

I dag er det også en hel rekke spørsmål knyttet til ekteskap: Hvordan forstår vi et kristent (katolsk) ekteskap? Hva med skilsmisse? Kan skilte gjengifte delta i nattverden? Kan ekteskapet åpnes for likekjønnede par? … Listen over spørsmålene som dikuteres i våre kirker, er lang, situasjonene er kompliserte og lidelsen av de berørte kan være stor.

Kristne trossamfunn må igjen og igjen – i deres mesters ånd – søke etter nye svar i situasjoner som stadig forandrer seg. Jesus stiller høye krav, særlig når det gjelder kjærlighet, ekteskap og trofasthet. Men Jesus er også klar over vår svakhet. Når det gjelder det enkelte menneske, så har Jesus alltid vist barmhjertighet og tilgivelse. Jesu holdning er vår målestokk, hvordan vi setter den ut i live er vår utfordring – i dag og i tidene som kommer.

Bilde: Lektoriet i Kinn kirke fra 1200-tallet viser Jesus og hans disipler (HHM)