I fellesskap gjennom kirkeåret – Slipp barna frem, og la dem komme til meg

Himlenes rike tilhører slike som dem – Refleksjon over dagens evangelium Matt 19,13-15

På den tid kom folk frem til Jesus med små barn, for at han skulle legge sine hender på dem og be for dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da sa Jesus: «Slipp barna frem, og la dem komme til meg; himlenes rike tilhører nettopp slike som dem!» Så la han hendene på dem og gikk videre.

20. november 1989 vedtok FNs generalforsamling barnekonvensjonen. Det var en lang vei fra antikkens holdning der barna var eiendom til sine foreldre som kunne bestemme over dem etter forgodtbefinnende, til den nå gyldige statusen at et barn er en uavhengig person. Til en viss grad må et barns mening nå tas hensyn til. Og det ble fastslått at et barn trenger en spesiell beskyttelse grunnet sin alder og sin avhengighet av voksne.

Også i dag vokser barn opp uten nok mat og ren drikke, uten utdanning, utsatt for vold, misbruk og tungt arbeid. Vi burde være oppmerksomme på og spørre oss om klesplaggene, teppene og mobiler som vi kjøper, kanskje er så rimelige fordi barn (eller kvinner) ble utnyttet økonomisk ved å produsere dem. Kanskje er det en god idé å kjøpe færre men dyrere produkter, bruke disse over lengre tid og velge merker som er kjent for at de blir produsert av voksne som får en ordentlig lønn for jobben. Det er nok ikke så enkelt å finne ut av det, men det lønner seg å prøve og spørre i butikkene.

Og ja, vi burde også nevne her at barna i Den katolske kirke ikke ble beskyttet godt nok. Misbruksskandalen, som nå har rast i flere år, har bragt fram i lyset at barna også i vår katolske kirke ble misbrukt på det groveste. Den tyske teologen Hildegund Keul (*1961) skriver: Mennesker er særlig sårbar i tiden der de er barn og unge. Dess yngre et barn er, dess mer åpen og ubeskyttet mot overgrep er det. Også tenåringer som opplever store forandringer i kropp og sjel, er spesielt sårbare. Når denne sårbarheten ikke bare blir utnyttet av en voksen, men av et helt system som støtter misbruket, så blir skadene enorme. Denne effekten viser seg i Kirkens misbruksskandale i alt dens grusomme omfang. Fra Kirkens synsvinkel er det en krise, fra synsvinkelen til de berørte er det en katastrofe som truer deres liv.

Den kjærligheten som Jesus viser til barna, er utenom det vanlige. Barn på Jesu tid var – på lik linje med kvinner – ikke sett på som fullverdige medlemmer i det jødiske samfunnet. I forrige kapitlet (18) forteller Matteus at Jesus stiller et barn i midten av disiplenes krets. De hadde stilt spørsmål om hvem som er den største i Guds rike. Jesus presenterer dem et barn – lite, avhengig og uten en egen verdi i samfunnet. Igjen: Jesus snur hele systemet opp ned. Han står fast ved siden av de ringe, fattige og marginaliserte. Forresten: Disiplenes reaksjon sier Matteus ingenting om.
Bilde: freebibleimages.com