I fellesskap gjennom kirkeåret – Ukens pave Frans

“Når vi først og fremst søker tilfredsstillelse av våre behov, risikerer vi å utnytte mennesker og situasjoner for våre egne formål. Hvor mange ganger har vi hørt det sagt om noen; “Han utnytter mennesker og glemmer dem etterpå?”

Å benytte seg av mennesker for egen vinning: dette er ille. Og et samfunn som setter egne interesser i sentrum i stedet for mennesker, er et samfunn som ikke skaper liv.”

Pave Frans, Angelus 1. august 2021


Frode Grenmar, som er redaktør for ‘Ukens pave Frans’ har vært på ferie, men har laget to bidrag som ikke dukket opp i systemet før nå. Derfor legger vi dem ut i denne uken i tillegg til bidraget ovenfor. Neste uke bringer vi meditasjoner fra pavens ensyklika ‘Laudato Si’. Sognepresten vil innlede temaet i prekenen på søndag.