Marias opptagelse i himmelen

P. Ragnars preken tok utgangspunkt i festdagens evangelium (Luk 1,39-56). Nærmere bestemt i Marias lovsang ‘Magnificat’. “Jeg blir alltid rørt når jeg hører denne sangen”, fortalte p. Ragnar. “Det er en sang om urettferdigheten i verden, om Guds lidende skaperverk.” Men den sangen handler også om Guds rikes komme.

Vi bør huske, mente p. Ragnar, at Maria den gang bare var en tenåringsjente, ikke en verdig, gammel dame med god utdanning og mange erfaringer. Allikevel strømmer ord av visdom og forstand fra hennes lepper. Ord som provoserer! Magnificat var forbudt å leses eller synges i flere land, for eksempel i India under engelsk regime, i Argentina og Guatemala. Hvorfor? Jo, det er en farlig tekst som handler om kampen for rettferdighet, mot rasisme, mot sult, mot fattigdom. Er vi villige til å istemme denne sangen, er vi villige til å følge Marias eksempel?

Alle burde vi være opptatt av rettferdighet, sa p. Ragnar. Handling kreves – vår handling! Dessverre føler vi oss ofte maktesløse, uten de nødvendige privilegier, for ung, for liten, for svak. Men Gud vil gi oss den nødvendige styrken når vi tar skritt mot mer rettferdighet, når vi istemmer Marias sang og følger hennes eksempel. Det kan vi være sikre på.