I fellesskap gjennom kirkeåret – Det er lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye …

… enn det er for en rik komme inn i Guds rike – Refleksjon over dagens evangelium Matt 19,23-30

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Sannelig, det blir ikke lett for en rik å komme inn i himlenes rike! Ja, jeg sier dere, at det er lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye, enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte det, ble de ytterst forferdet og spurte: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og svarte: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte; men for Gud er alt mulig.» (Matt 19,23-26)

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Sannelig, det blir ikke lett for en rik å komme inn i himlenes rike! Ja, jeg sier dere, at det er lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye, enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte det, ble de ytterst forferdet og spurte: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og svarte: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte; men for Gud er alt mulig.» (Matt 19,23-26)

Reaksjonen til disiplene er mer enn forståelig. Vi ville nok også reagert slik. Sammenlignet med flertallet av alle mennesker på denne kloden, ville de fleste av oss her i Norge kunne regnes som rike. Når jeg tenker på alt jeg eier, så skjønner jeg med en gang at jeg kan regnes som rik person i forhold til veldig mange andre med medmennesker på jorden.

Når det tilsynelatende er så vanskelig å få innpass i Guds rike, da har vi nok dårlige sjanser å komme dit. Jesu svar på disiplenes engstelige spørsmål ‘Hvem kan da bli frelst?’ minsker riktignok effekten av hans første uttalelse. Allikevel kommer Jesus med en tydelig advarsel mot de rike.

Jeg tror at Jesus med sitt budskap vil vekke vår forståelse for hvor avhengig vi er av Guds barmhjertighet. Vi er svake, vi ønsker å ha kontroll over våre liv, vi samler ‘skatter’ for vårt eget velbefinnende og vi er i større eller mindre grad egoister. Vi trenger Guds tilgivelse, godhet og nåde.

Jesus advarer oss mot avhengighet av jordiske gods. Denne avhengigheten gjør det vanskelig, kanskje umulig, å være delaktig i Guds rike. ‘For Gud er alt mulig’ – ja, men det gir oss ingen frihet til å leve uansvarlig og ubarmhjertig. At alt er mulig for Gud, det er en tro som gir meg sjansen til å leve et fritt liv med glede – til tross for alle mine svakheter. Det finnes en mulighet å komme inn i Guds rike!

Bilde: Et ‘nåløye’, øya Kinn, Vestlandet