Ukens pave Frans (2)

La oss ta vare på de eldre

La oss ikke miste det minnet som bevares av de eldre, for vi er barn av deres historie, og uten røtter vil vi visne. De tok vare på oss da vi vokste opp, og nå er det opp til oss å ta vare på dem, hjelpe dem når de har det vanskelig, ivareta deres behov og sørge for at de får den støtten de trenger i sine daglige liv og ikke føler seg alene.

La oss spørre oss selv: “Har jeg besøkt mine besteforeldre, mine eldre slektninger, de eldre i nabolaget mitt? Har jeg lyttet til dem? Har jeg tilbragt tid sammen med dem?”

Pave Frans på den første Verdensbønnedagen for eldre, 25. juli 2021

Foto: Gregorio Borgia/AP
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar