I fellesskap gjennom kirkeåret – Kun ett er nødvendig

Refleksjon over dagens evangelium Matt 22,1-14 – Kom nå til bryllupet

På den tid gav Jesus seg på ny til å tale til yppersteprestene og fariseerne i lignelser: «Himlenes rike kan lignes med en konge som holdt bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å varsle alle som var innbudt til bryllupet; men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere med den beskjed: ‘Si til de innbudte: «Festmåltidet er stelt i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er parat; kom nå til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, den ene ut på sin åker, den annen til sine forretninger; og andre igjen gikk løs på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og lot sine tropper rykke ut; de gjorde det av med morderne og satte deres by i brann. Så sier han til sine tjenere: «Alt var nok klart til bryllupsfesten, men de jeg innbød, var det ikke verd. Vel, så gå ut og still dere ved veikryssene, og innby alle dere treffer til bryllupet.» Og tjenerne gikk ut langs veiene og samlet alle de fant, onde og gode, så bryllupssalen fyltes med gjester.» (Matt 22,1-10)

Jesus vil innprente oss at Himlenes (Guds) rike er et åpent bordfellesskap for alle. Det finnes ikke sosiale, kulturelle eller religiøse forskrifter som kan utelukke noen fra å delta i dette bordfellesskapet. Det var en voldsom provokasjon den gang – og det er det den dag i dag! Jesus har gjort det han sa: Han spiste fortrinnsvis med tollere og syndere som de fromme ikke ville omgås.

Det var nettopp disse marginaliserte som var åpne for Jesu budskap. De var ikke hindret av sine eiendeler som de måtte ta vare på. De hadde ikke mange forpliktelser som kunne stoppe dem å lytte til hva Jesus hadde å si dem. De kunne helt og holdent konsentrere seg om det viktige og sentrale i deres liv.

Som Jesus sa til Marta da han var på besøk hos henne og søsteren Maria: “Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Og hva var den ‘gode del’ Jesus snakker om? Jo, Maria hadde tatt plass ved Jesu føtter og lyttet oppmerksomt til ham. Jeg ønsker oss alle at vi tar oss tid til å lytte til Jesus, sitte ved hans føtter og ta del i hans bryllupsfest!