6 års-jubileum for pave Frans’ encyklika Laudato Si

Jeg ber deg i Guds navn om å forsvare Moder Jord (pave Frans)

Fra og med i dag tar vi noen dagers pause med vår serie ‘I fellesskap gjennom kirkeåret’ for å minnes pave Frans’ viktige encyklika ‘Laudato Si’ som ble utgitt for 6 år siden. Vi benytter anledningen til å friske opp kunnskapen om hvordan pave Frans karakteriserer vår verdens situasjon og hva han krever av oss alle.

Vårt felles hjem blir plyndret, lagt øde og såret – uten at det medfører straff for noen. Når vi ikke forsvare jorden, da er det feighet – og det er en alvorlig synd! Vi ser med økende skuffelse hvordan det ene internasjonale toppmøte etter det andre finner sted uten noe vesentlig resultat.

Det finnes en klar, klar og presserende etisk nødvendighet for å gjennomføre tiltak som ennå ikke er implementert. Vi kan ikke la visse interesser – interesser som er globale, men ikke universelle – overta, dominere stater og internasjonale organisasjoner og fortsette å ødelegge skaperverket.

Jeg oppfordrer dere alle og deres institusjoner til å rope høyt, mobilisere og kreve – fredelig, men ettertrykkelig – at de nødvendige og sårt trengte tiltak for å redde vår planet blir satt i gang. Jeg ber dere i Guds navn om å forsvare Moder Jord! Jeg har skrevet om det i min encyklika Laudato Si. Les den og sett i gang.

Pavens appel fra nettsiden laudatosi.org
FOTO: REUTERS/Yara Nardi/File Photo/NTB Scanpix.