Laudato Si og Frans av Assisi

Om omsorgen for vårt felles hjem – Pave Frans skriver følgende:

Laudato si’, mi’ Signore” – “Lovet være du, Herre”, sang den hellige Frans av Assisi. I denne vakre lovsangen minner han oss om at vårt felles hjem er som en søster vi deler livet med. “Lovet være du, Herre, for vår søster, moder jord, som oppholder oss, og bærer oss, og bringer frem alskens frukter …”

Jeg vil ikke skrive denne encyklikaen uten å ha nevnt et vakkert forbilde som kan anspore oss. Jeg tok hans navn som en ledetråd og en inspirasjon da jeg ble valgt til biskop av Roma.

Jeg mener at Frans ganske enkelt er et eksempel for omsorgen for de svake og for en glad og autentisk levd økologi. I ham ser vi at omsorg for naturen, rettferdighet for de fattige, engasjement for samfunnet og indre fred er uadskillelig forbundet.

Han sto i et fortrolig forhold til hele skapningen. … Derfor kalte han også de minste av alle skapninger bror eller søster. Denne overbevisningen må ikke hånes som irrasjonell romantisisme, for den påvirker valgene som bestemmer våre handlinger.

Når vi nærmer oss naturen og miljøet uten denne evnen til undring og beundring, … blir våre holdninger holdningene til herskeren, konsumenten eller den rene utbytteren av ressursene, som er ute av stand til å sette grenser for sine umiddelbare interesser.

Når vi derimot er inderlig forbundet med alt det skapte, vil nøysomhet og omsorg komme av seg selv. Den hellige Frans’ fattigdom og enkelhet var ingen ren ytre askese, men noe langt mer radikalt: et avkall på å gjøre virkeligheten til et objekt for utnytting og dominans.

Frans inviterer oss til å se naturen som en storartet bok hvor Gud taler til oss og åpenbarer for oss en avglans av sin skjønnhet og godhet. … Derfor påbød Frans at en del av klosterhagen alltid skulle være udyrket, slik at ville vekster kunne voks der, og slik at de som betraktet dem, kunne løfte blikket til Gud, Skaperen av denne skjønnheten.

Verden er mer enn et problem som skal løses, den er et gledens mysterium som vi skal betrakte med glad lovprisning.

Bilder: Kjøsnesfjord, Jølster og blomsterbed i Frognerparken (HHM). Teksten: Utdrag fra pavens encyklika ‘Laudato Si’, avsnitt 10-12, litt tilpasset.