Laudato Si’ og Ukens pave Frans

Ansvar for skaperverket

Hvert år forsvinner tusenvis av plante- og dyrearter. De fleste blir utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Dermed kan de ikke lenger gi Gud ære gjennom sin eksistens, og heller ikke kan de formidle sitt budskap til oss. Vi har ingen rett til å handle slik. Pave Frans, mai 2021

(Foto: Bokforside)
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar