Autor Arkiv: St Hallvard

Ukens pave Frans

Å forene seg med Kristus

Den hellige Teresa av Jesus (Teresa av Avila) lærer oss at bønn ikke handler om å oppleve ekstraordinære ting, men om å forene seg med Kristus. Og våre barmhjertighetsgjerninger er tegnet på at denne foreningen er ekte.

Pave Frans, oktober 2021 (På minnedagen for den hellige Teresa av Avila, 15. oktober)

Foto: Angelus News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Ukens pave Frans

Skapningenes lovprisning

Sammen med den hellige Frans priser vi deg, Far, med alle skapninger som du har frembragt med dine mektige hender. De er dine og er fylt av din tilstedeværelse og din omsorg.

Pave Frans på minnedagen for den hellige Frans av Assisi, 4. oktober 2021

Foto: Catholic News Service
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Velkommen til St. Hallvard kirke

OBS! Det er ikke messe på Nesodden den 17. oktober. Førstkommende messe er 24. okt. kl. 13.30

Det feires messer (og kirkekaffe) til vanlig tid i St. Hallvard kirke og vi ser fram til å se deg!

Kirkerommet er åpent for privat bønn:
mandag-fredag fra kl. 7.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 18 eller 19
lørdag fra kl. 10.30 og stenges etter kveldsmesse kl. 19
andre tider for helligdager

Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.

Dersom du kommer til kirken ber vi deg om å ta hensyn til dine medmennesker. Pass på håndhygiene og host i albuen. Det er fremdeles antibac-dispensere plassert. Dersom du har luftveissymptomer eller tegn på sykdom ber vi deg om å være hjemme og eventuelt ta en koronatest. Husk at smittevern er nestekjærlighet i praksis.

Ukens pave Frans

Fellesskapets beste

De krisene vi nå opplever stiller oss overfor et valg. Vi kan velge å gripe det an ut fra kortsiktighet og profitthensyn, eller vi kan se dette som en mulighet til å vende om og forandre oss. Hvis vi tenker på menneskeheten som en familie og jobber sammen mot en framtid basert på fellesskapets beste, kan resultatet bli en helt annen verden. 

Sammen kan vi velge å handle med kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet. Sammen kan vi gå mot et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, der de mest sårbare blant oss får stå i sentrum.


Fra felleserklæringer om vern av skaperverket fra pave Frans, patriark Bartolomeus (ortodoks) og erkebiskop Justin av Canterbury (Den anglikanske kirke), september 2021.

Foto: axios.com
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar

Skaperverkets tid (Season of creation) og Ukens pave Frans

Vårt felles hjem

I dag feirer vi Verdensbønnedagen for skaperverket.

La oss be sammen med våre brødre og søstre fra andre kristne trossamfunn og arbeide for vårt felles hjem, i denne tiden som vi opplever en alvorlig krise for vår jord.

Pave Frans på Verdensbønnedagen for skaperverket, 1. september 2021

Foto: Vatican News
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar