Søndagens høymesse og lørdagens førstekommunion

Vær ordets gjørere, ikke bare hørere!

Det er mye som foregår etter sommeren i St. Hallvard. Da p. Andreas i dag kl. 10.30 ankom kirken, fant han ikke noe parkeringsplass og måtte sette bilen på tvers øverst på kirkebakken. Høymessen var fullbooket og langt fra alle som ville være med, fikk anledning.

P. Ragnar innledet sin preken med å stadfeste at denne søndagen bød på spennende lesninger. Emnet var tro og religion. Og disse handlet om kjærlighet, omsorg og barmhjertighet, sa sognepresten. To ganger siterte han fra Jakobs brev (andre lesning): “Lev etter ordet, og nøy dere ikke med å lytte til det!” I p. Ragnars treffende formulering: “Vær ordets gjørere, ikke bare hørere!” Det som er viktig er å verne de sårbare i vårt fellesskap!

I evangeliet i dag hadde Jesus en gedigen krangel med fariseerne. For dem var det å ikke vaske hendene, ensbetydende med å ikke ha et rent hjerte. Det gikk Jesus imot med stor tydelighet. Han ramset opp de tingene som gjorde mennesker urene: utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Og Jesus presiserte: Det indre, det som kommer fra et menneskets hjerte, bestemmer et livs hellighet, rettferdighet og barmhjertighet. Fariseerne hadde glemt det. For dem hadde loven blitt til deres gud – istendenfor å se på loven som et redskap som skulle hjelpe å lede menneskene til Gud.

Lørdag 28. august ble det Førstekommunionsfeiring for 45 spente barn og deres familier. Grunnet Corona-restriksjoner ble barna fordelt på tre messer kl. 11, 13 og 15. Det var et stort program for sognepresten og andre involverte. Alle tre messer var like høytidelige og det var strålende og forventningsfulle barneøyne å se i den flott pyntede kirken.

P. Ragnar fremhevet storheten av gaven barna skulle motta for første gang: Jesus Kristus. Det var en gave som ikke ville miste sin attraksjon, sin betydning og verdi – i motsetning til så mange andre gaver som leker og spill, sa p. Ragnar. Hver gang vi mottok kommunion, ville vi blitt litt forvandlet, ville vi bli litt mer lik Jesus. Ønsket vi dette, spurte sognepresten. Det var mange bekreftende nikk i kirken.

Bildet nedenfor: Førstekommunion kl. 11, på galleriet jobbet Dominik fra menighetsrådet med direkte overføring til messene siden det kunne bare være noen få personer fra hver familie i kirken. Organisten og koret var tilstede i alle tre messer.