Laudato Si’

Økologisk opplæring og spiritualitet

Det er mange ting som må endre kurs, men det er først og fremst vi mennesker som må forandre oss. Vi mangler bevissthet om vårt felles opphav, om vår gjensidig tilhørighet, og om en fremtid som skal deles med alle.

Denne fundamentale forståelsen vil tillate utviklingen av nye overbevisninger, holdninger og livsformer. Foran oss har vi en stor kulturell, åndelig og utdanningsmessig utfordring som forutsetter en lang nydannelsesprosess. (LS 202)

Bilde: Rundkjøringen i fjellet etter å ha passert Hardangerbroen. Det gjelder å endre kurs. (HHM)