Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Mot en ny livsstil (1)

Siden markedet søker å fremme en uimotståelig forbruksmekanisme for å selge produktene sine, kan folk lett bli fanget i en spiral av unødvendige innkjøp og utgifter. Tvangskonsum er det subjektive speilbildet av det tekno-økonomiske paradigme (paradigme: mønster, forbilde).

Da skjer det som Romano Guardini (1885-1968) alt har pekt på: Mennesket “aksepterer ting og livsformer slik de blir pådyttet det av masseproduksjonens rasjonelle planer, og gjør det i det store og hele med følelsen av at det er fornuftig og riktig.”

I denne situasjonen har den postmoderne menneskeheten ikke funnet noen ny selvforståelse som kan gi veiledning og retning, og denne mangelen på identitet er en kilde til angst. Vi har altfor mange midler og bare noen få og skrøpelig mål.

Bilde: Stalheimskleiva. Det går bratt nedover (HHM)