Laudato Si’ – Økologisk opplæring og spiritualitet

Mot en ny livsstil (3)

En endring i livsstil kunne føre til et sunt press mot dem som innehar politisk, økonomisk og sosial makt. Det er dette forbrukerbevegelser oppnår når de boikotter visse produkter og effektivt påvirker industriforetak i retning av å modifisere produksjonsmåter og vurdere sitt økologiske fotavtrykk.

Det er et faktum at når sosialt press får konsekvenser for inntjeningen, da ser foretakene seg nødt til å endre produksjonsmåter. Dette viser også forbrukernes sosiale ansvar, at det “å kjøpe ikke bare er en økonomisk handling, men også en moralsk handling.” Derfor er det i dag slik at “miljø-ødeleggelse utfordrer oss til å undersøke vår livsstil.” (Benedikt XVI, LS 206)