Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Hvordan kan en god miljøutdanning se ut?

Miljøutdanningen har utvidet sine siktemål. Mens den til å begynne med hovedsakelig var opptatt av vitenskapelig informasjon, bevisstgjøring og å unngå miljøfarer, inneholder den nå en kritikk av modernitetens myter (individualisme, ubegrenset fremskritt, konkurranse, konsumisme, uregulerte marked), basert på en instrumentell rasjonalitet.

Miljøutdanningen søker også å gjenopprette ulike nivåer av økologisk likevekt:
– den indre med seg selv,
– den solidariske med den andre,
– den naturlige med alle levende vesener
– og den åndelige med Gud.

Miljøutdannelse burde forberede oss på dette spranget i retning av mysteriet, som gir en økologisk etikk dens dypeste mening. Det trengs oppdragere som evner å utvikle pedagogiske veier til en økologisk etikk, og slik hjelper til virkelig å vokse i solidaritet, ansvarlighet og medfølende omsorg.