Laudato Si’ – Pakten mellom menneskehet og miljø

Små daglige handlinger som bidrar umiddelbart til å forbedre miljøet

En god miljøutdannelse bør føre til at det utvikles gode vaner. Kun ved å pleie sunne dyder vil et uegennyttig økologisk engasjement være mulig. En person som har råd til å bruke og forbruke mer, men som på regulær basis setter varmen ned og tar på seg mer klær, er et eksempel på de overbevisninger og holdninger som hjelper til å verne om miljøet.

Det er noe opphøyet over forpliktelsen til å ta vare på skaperverket gjennom små daglige handlinger, og det er godt å se hvordan utdannelsen kan bidra til en reell endring i livsstil.

Oppdragelsen til miljøansvarlighet kan fremme handlemåter som har umiddelbar og betydelig innflytelse på miljøet,
– som å unngå bruk av plast og papir,
– redusere vannforbruket,
– søppelsortering,
– bare å lage så mye mat som kan spises opp,
– vise omsorg for andre levende vesener,
– benytte offentlig kommunikasjon eller dele fremkomstmiddel med andre,
– plante trær,
– slå av unødig lys.

Alt dette viser en generøs og verdig kreativitet som bringer frem det beste i mennesker. Å bruke noe på ny heller enn å kvitte seg med det, kan – når beveggrunnene er gode – være en kjærlighetshandling og uttrykk for vår egen verdighet (LS 211).

Bilde: kantarellen.no